ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE W NASZYM ZESPOLE!

W Kompani Dystrybucyjnej pracujemy zespołowo, dlatego w realizację wielu złożonych projektów zaangażowane są wszystkie działy w firmie. Poznaj naszą pracę, sprawdź, czym się zajmujemy i gdzie najpełniej wykorzystasz swój talent.

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Pozwala w prosty sposób uzyskać informacje dotyczące wielu aspektów współpracy z naszą Grupą. Podstawowym jego zadaniem jest ułatwianie kontaktów klientów z firmą, przekazywanie informacji i skuteczna komunikacja z odbiorcami. Bierze on aktywny udział w rozwiązywaniu problemów oraz reaguje na wszelkie pytania lub wątpliwości ze strony klienta. Można w nim między innymi złożyć zamówienie, sprawdzić jego status oraz uzyskać informacje handlowe. Jako że bierze on czynny udział we wprowadzaniu danych do systemu komputerowego wpływa on bezpośrednio na funkcjonowanie i efektywność pozostałych działów w szczególności działu Handlowego, Magazynu i Logistyki.

Kluczowe zadania i kompetencje:

 • kompleksowa obsługa klientów i dostawców w zakresie przyjmowania i rejestracji zamówień, a także pomoc w uzyskaniu wyczerpujących informacji o ofercie przedsiębiorstwa
 • przekazywanie informacji dotyczących statusu realizacji zamówień,
 • przyjmowanie reklamacji, uwag i zażaleń,
 • wsparcie klientów w zakresie podstawowych informacji handlowych,
 • budowa i poprawa wizerunku firmy oparta na przyjaznej klientowi obsłudze i profesjonalizmowi.

DZIAŁ HANDLOWY

Jest to bardzo dynamiczny dział. Praca w nim wiąże się z niemałą odpowiedzialnością gdyż w przypadku firm z naszej branży od  jego działań w dużej mierze zależy ostateczny zysk.

Funkcjonowanie osób tu zatrudnionych zorientowane jest na zaspokojenie potrzeb klienta w zakresie sprzedaży produktów będących w naszej ofercie. Dążymy do tego, aby dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych odbiorców, sprawić by zakupili towary w naszej firmie i robili to systematycznie. Dbamy jednocześnie aby cel ten realizowany był  przy najniższych możliwych kosztach, a obecność i dostępność wszystkich naszych produktów w punkcie sprzedaży była we właściwym czasie.

Na poziomie operacyjnym osoby tu zatrudnione odpowiadają za:

 • realizację planów sprzedażowych i numerycznych,
 • zbieranie zamówień,
 • egzekwowanie standardów obsługi klienta,
 • wdrażanie akcji promocyjnych,
 • monitorowanie zadłużenia klientów
 • rozwijanie naszej obecności w poszczególnych kanałach rynku: detal, hurt, gastronomia, stacje paliw
 • wdrażanie w życie wszelkich akcji promocyjnych, zarówno realizowanych we własnym zakresie jak tez w kooperacji z producentami

Nasi pracownicy utrzymują stały kontakt z klientami. Dysponują wiedzą na temat całego portfolio naszych produktów i usług, służą pomocą i konsultacją, informują o cenach, promocjach, wprowadzeniu nowych produktów oraz przyjmują zamówienia. Ze względu na bliskie, osobiste relacje z klientami pełnią także ważną funkcję w procesie gromadzenia informacji o rynku, oczekiwaniach klientów i trendach rynkowych.

Dział Handlowy działa zarówno w tradycyjnych jak i nowoczesnych kanałach sprzedaży odpowiada też za bezpośrednie kontakty z klientami.

Najliczniejsza jest część zajmująca się klientami w Rynku Tradycyjnym. Największe siły są dedykowane do obsługi Detalu, czyli sklepów spożywczych od małych po duże samoobsługowe. Dodatkowo ten kanał jest wspierany przez Detal Hurtowy, który koncentruje się na budowaniu relacji z naszymi partnerami hurtowymi (hurtownie małe i duże). Nie należy także zapominać o kolejnym kanale sprzedaży w ramach Rynku Tradycyjnego, czyli Gastronomii, dokąd także docierają nasze siły sprzedaży – oferując nasze produkty w pubach, restauracjach, klubach czy dyskotekach. Regionalne siły sprzedaży są także silnie wspierane przez osoby zajmujące się centralnie negacjami z kluczowymi klientami i sieciami. Dział handlowy wpływa także na organizację i procesy biznesowe w firmie mające na celu zwiększenie efektywności i zyskowności realizowanych działań handlowych.

DZIAŁ MAGAZYNU I LOGISTYKI

Magazyn w firmie trudniącej się odsprzedażą towarów, jest jednym z najważniejszych działów. Odpowiednie zarządzanie nim pozwala na właściwe funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Pełni on tak ważną rolę, ze względu na to, że jest miejscem czasowego przechowywania dóbr, które są podstawowym źródłem zarobków firmy i do czasu zakupienia ich przez klientów, pozostają w magazynie.

Obecnie nasza grupa zorganizowana jest wokół  9 magazynów. Odpowiadają one za:

 • efektywne przechowywanie towarów
 • szczegółowe ewidencjonowanie towarów na stanie – dzięki poszczególnym zadaniom wykonywanych w magazynie dostarczane są informacje zarówno o jakości składowanych środków, jak i ich ilości
 • wczesne informowanie o brakach – celem magazynowania jest również dostarczanie z wyprzedzeniem informacji o kończących się zapasach, dzięki czemu możliwe jest przeciwdziałanie niedoborom.

Pracownicy zatrudnieni tu realizują prace związane z magazynowaniem które obejmują czynności rozładunkowe i załadunkowe towarów, obsługę urządzeń transportu wewnątrz magazynu (np. wózków paletowych i widłowych, dźwignic) oraz ręczne przenoszenie i podnoszenie ładunków. Dokonują oni kontroli zarówno ilościowej jak i jakościowej towarów przyjmowanych jak i wydawanych z magazynu jak tez prowadza merytoryczną kontrolę w zakresie sporządzania dokumentacji zgodnej z wymaganiami firmy. Główne procesy mające miejsce na magazynie można scharakteryzować następująco:

 • Przyjęcie towaru,
 • Przeładunki,
 • Przemieszczanie towarów,
 • Kompletacja towarów,
 • Wydawanie towarów,
 • Ewidencja towarów w magazynie.

DZIAŁ ZAKUPÓW I ROZLICZEŃ

Głównym zadaniem pracowników działu jest negocjowanie najlepszych warunków zakupu i promocji u dostawców tak, aby oferta sprzedażowa Grupy była jak najbardziej konkurencyjna dla klientów. Osoby odpowiedzialne są za pełen kontakt z dostawcą, począwszy od nawiązania współpracy poprzez negocjowanie warunków handlowych, tworzenie umów jak też  negocjowanie i organizowanie promocji. Odpowiadają także za zapewnienie dostępności produktów do sprzedaży przy zachowaniu odpowiedniego poziomu zapasów oraz optymalnego wykorzystania zasobów firmy. Zakup towarów dokonywany jest w wymaganej ilości, w wymaganym czasie, na najlepszych możliwych warunkach handlowych w celu maksymalizacji wyniku firmy

Do zadań tego działu należy także dokonywanie rozliczeń z dostawcami:

 • sporządzanie i wysyłanie raportów dla dostawców
 • nadzorowanie i skuteczne przeprowadzenie procesu rozliczeń z dostawcami
 • wyjaśnianie ewentualnych rozbieżności,
 • przygotowywanie i wykonywanie niezbędnych symulacji związanych z zakupami
 • współpraca z działem księgowości w zakresie należnych rozliczeń
 • sprawdzanie faktur wystawionych przez dostawców celem zatwierdzania rozliczeń
 • organizowanie wszelkich spotkań z dostawcami obecnymi jak i potencjalni

DZIAŁ LOGISTYKI

Odpowiada za sprawną i terminową organizację dostaw produktów z naszej oferty do klientów. Produkt ma dotrzeć w odpowiednie miejsce, w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości jak i odpowiedniej jakości. Dbamy o jakość naszych usług, a nowoczesne środki transportowe są gwarancją ich najwyższego poziomu.

Do podstawowych zadań działu należy:

 • współpraca z dostawcami i odbiorcami w ramach łańcucha dostaw,
 • przyjmowanie i weryfikacja zamówień od klientów,
 • prowadzenie dokumentacji handlowej,
 • organizacja transportu do klienta,
 • Identyfikacja oraz kalkulacja jawnych i ukrytych kosztów logistyki.
 • Identyfikacja ograniczeń i wąskich gardeł systemu logistycznego przedsiębiorstwa.

DZIAŁ KADR I PŁAC

Głównym celem działu jest zapewnienie odpowiedniej polityki personalnej, wsparcia informacyjnego i dokumentacyjnego. Dbamy o to aby każdy pracownik firmy miał świadomość realizacji zawodowej przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów prawnych dotyczących zatrudnienia .

Zaangażowanie i wiedza pracowników zmierza do usprawnienia procesów rekrutacji, rozwojowi kadry by menadżerowie mieli lepsze narzędzia, które pozwolą zarządzać swoimi zespołami, a tym samym mieli poczucie satysfakcji i zadowolenia.

Podsumowując do podstawowych zadań działu kadr należy:

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z wymogami ustawodawcy oraz standardami ustalonymi u danego pracodawcy
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy
 • administrowanie schematem organizacyjnym firmy
 • administrowanie świadczeniami pozapłacowymi, w tym Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
 • administrowanie systemem szkoleń pracowników
 • administrowanie systemem oceny okresowej pracowników
 • planowanie potrzeb kadrowych i administrowanie procesem rekrutacji nowych pracowników oraz procesem ich wdrażania do firmy
 • administrowanie systemami motywacyjnymi firmy
 • administrowanie świadczeniami płacowymi (opcjonalnie to zadanie w niektórych firmach należy do obowiązków działu finansowego)
 • współpraca ze związkami zawodowymi

DZIAŁ IT

Elementarnym celem działu IT jest skupienie się na rozwoju, wdrażaniu i utrzymywaniu aplikacji. Ważną rolą jest także zarządzaniu infrastrukturą informatyczną w ramach wszystkich podmiotów Grupy, wsparciu użytkowników systemów oraz zapewnieniu bezpiecznego dostępu do informacji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dział IT skupiony jest także na dostarczaniu narzędzi analitycznych i systemowych do zarządzania sprzedażą. Pracownicy tego działu tworzą okresowe raporty sprzedaży, analizują rynek w poszczególnych kanałach dystrybucyjnych oraz odpowiadają za planowanie sprzedaży.

DZIAŁ GRAFICZNY

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Mimo iż Spółki z naszej Grupy korzystają z outsourcingu usług księgowych to mają one nadal wyodrębnione komórki księgowości. Zajmują się one przede wszystkim zapewnieniem przepływu informacji pomiędzy zewnętrznym biurem finansowo księgowym i naszą organizacją. Współpraca ta obejmuje wszystkie obszary wewnątrz firmy, wskutek czego pracownicy księgowości kooperują z niemal wszystkimi pozostałymi działami naszej firmy. Kluczowy obszar w zakresie prowadzenia rozrachunków, współpracy z bankami jak też płatności nadal pozostawiony jest w gestii działu księgowości. Mimo, że większość procesów związanych z księgowością realizuję firma zewnętrzna po naszej stronie nadal pozostaję merytoryczna kontrola szeregu elementów związanych z dokumentacją jej kompletnością i  zgodnością z przyjętymi standardami.

TOP