SIECI HANDLOWE

WSPÓŁPRACUJEMY Z NAJWIĘKSZYMI W WALCE Z ZAGRANICZNĄ KONKURENCJĄ

Obserwacje funkcjonowania handlu w Polsce wskazują wyraźnie, że coraz większą rolę odgrywają w nim sieci handlowe. Dynamiczny wzrost obrotów w sieciach nie pozostaje bez wpływu na relacje między sieciami, dystrybutorami, a producentami. Dla dystrybutorów jak i producentów sieci stały się bardzo atrakcyjnym kanałem dystrybucji. Ich udział w realizowanej sprzedaży detalicznej jest na tyle duży, iż nieobecność dystrybutora czy producenta w tym kanale dystrybucji stwarza ryzyko zniknięcia firmy z rynku. Znaczenie kontaktów z sieciami wymuszą pewne standardy ich obsługi, czego dowodem jest wyodrębnianie w działach sprzedaży specjalnych komórek odpowiedzialnych jedynie za kontakty z kluczowymi klientami, wśród których podstawową grupę tworzą sieci handlowe. Nasza Firma nie odbiega od prezentowanych tendencji ze szczególnością traktując kanał sieciowy. Odrębny pion handlowcy delegowany jedynie do obsługi tego kanału dba o: wielkość zamówień, wysoki poziomu rotacji, atrakcyjny system rabatowy i rzecz jasna wysoką jakość obsługi.

Reasumując coraz silniejsza pozycja sieci handlowych względem producentów dóbr konsumpcyjnych powoduje istotne zmiany w oferowanych im standardach obsługi klienta, a tworzenie nowych struktur sprzedaży staje się coraz trudniejszym zadaniem. Niełatwo jest znaleźć i utrzymać doświadczonych sprzedawców i menedżerów. Dynamiczne warunki działania wielokanałowych sił sprzedaży, prowadzących dystrybucję zmieniającego się portfela produktów, wymuszają konieczność poszukiwania optymalnych systemów prowizyjno-motywacyjnych, a sieci handlowe przynajmniej częściową  odpowiedzią na te problemy. Sieci są także częścią wspólnej bariery gdzie wraz z dystrybutorami jak i producentami jednoczą się w walce z zagraniczną siłą sieci handlowych.

TOP