KOMPANIA DYSTRYBUCYJNA

Polskie korzenie i Polski kapitał

W Lipcu 2014 roku powstała Kompania Dystrybucyjna, nowy podmiot mający pełnić rolę jednostki dominującej sprawującej kontrolę i koordynującej działania wszystkich spółek grupy. Celem takiego rozwiązania ma być zbudowanie i wykorzystanie synergii wizerunkowej mającej ułatwić postrzeganie grupy, wspieranie działań operacyjnych i handlowych poszczególnych spółek.

NOWA STRUKTURA TO:

  • sygnalizacja i prezentacja otoczeniu pełnej oferty oraz powiększenie znajomości marki grupy i spółek
  • możliwość rozszerzania na nowe rynki, nowe oferty, dotarcia do nowych klientów
  • eliminacja kanibalizmu i potencjalnych wewnętrznych konfliktów interesów
  • wyrównanie siły i znaczenia spółek w portfelu w celu wsparcia harmonijnego rozwoju całej grupy
  • uzyskanie silniejszej pozycji na rynku w stosunku do sieci zagranicznych i sklepów dyskontowych
TOP